IEC-HUS

Landsdekkende

Vår målsetning er å bli Norges største boligleverandør på EAT markedet.

IEC-HUS leverer boliger av høy kvalitet og til riktig pris, fra Agder til Nord – Trøndelag. Vårt konkurransefortrinn er at vi bygger innendørs og monterer utendørs. På denne måten reduseres muligheten for fuktskader, og du som kunde får et produkt av topp kvalitet.

IEC-HUS sitter på hele verdikjeden og har kontroll over alle faser i produksjonen. Dette skaper betydelige synergieffekter og gir oss mulighet til å operere med meget konkurransedyktige priser.

Våre verdier skal gjenspeiles i måten vi opptrer ovenfor kollegaer, kunder og andre profesjonelle relasjoner.

Velvilje
– jeg strekker meg langt og yter gjerne litt ekstra

Ærlighet
– jeg er ærlig i mitt arbeid og min profesjon

Respekt
– jeg opptrer redelig og aktsomt og viser respekt for alle jeg møter.

 

Agent oppføringer

Ingen egenskaper tilgjengelig