Web:
www.tyrolerhus.no

– Mer enn Tyrolerhus

Kort om oss 

Tyrolerhus har en meget kompetent stab med hovedsete i Sandefjord. I tillegg samarbeider vi nært med andre ingeniører «utenfor huset”, blant annet ved utarbeidelsen av arbeidstegninger og statiske beregninger. Siden 1974 og frem til i dag har vi levert boliger av høy kvalitet til hele Norge.

Tyrolerhus as har i dag 3 forskjellige husserier. TYROL  – KVADRATRIUM – TREND

Fellestrekk for nesten alle våre hus er bruk av mur og tre i fasadeuttrykket. Yttervegger bygges med bindingsverk av tre som kles vekselvis med tre og fasadeplater med murpuss. Vi legger vekt på funksjonelle løsninger og har høy kvalitet på materialer, innredninger og konstruksjoner. For den enkelte kunde legger vi ned mye arbeid i å tilpasse standardmodellene til den enkeltes ønske og den aktuelle tomts beskaffenhet. Vi har lang erfaring fra utallige kommuner slik at papirarbeidet med søknader kan du trygt overlate til oss. Tyrolerhus har Sentral Godkjenning som søker og prosjekterende. Vi har bevisst valgt å ikke gå inn som tomtekjøper og utbygger av store prosjekter. Vi selger færre hus av den grunn, men vet at våre kunder setter pris på at deres hus ikke blir ett i rekken av mange helt like. Velger du hus fra oss er du sikret et hjem som er utformet spesielt for deg og din tomt.

Byggesettleveransen består av en tjenestedel som tegning, prosjektering, beregninger, søknader, – og en materialdel som kort fortalt er alt det snekkeren trenger for å sette opp huset. Hele den bærende trekonstruksjonen leveres ferdig kappet og merket. Det betyr mindre fare for feil, raskere byggetid og mindre avfall på byggeplassen. Øvrige materialer og innredninger tilføres byggeplass etter hvert som arbeidet skrider frem.

Oppføringen av huset gjøres av lokale håndverkere basert på våre tegninger og beskrivelser. Du står fritt til å velge egne kontakter, gjøre egeninnsats, – eller vi kan tipse deg om byggmestere som har hatt prosjekter for våre kunder tidligere. Vi bidrar med nøyaktige anbudsspesifikasjoner og kan vurdere innkomne anbud hvis det er ønskelig.

Du som kunde er det viktigste for oss. Du skal oppleve at du blir tatt godt vare på av våre medarbeidere, og at vi følger deg tett i hele byggeprosessen fra planlegging til innflytting.

Agent oppføringer

Ingen egenskaper tilgjengelig